Bitcoins accepted
Beslist.nl
Winkel in het Nederlands Shop in English

Category

  
Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

 
Books

Budenje Duša Distorzija, Konvergencija znanosti i duhovnosti

ISBN: 978-90-813047-3-3
Budenje Dua Distorzija

€ 19,95

BTC 0.00369Ova Vas knjiga vodi na putovanje kroz novi znanstveni krajolik u kom ?emo prije?i most prema drugom svijetu, koji je bio zabranjeni teritorij za znanost,duhovnom svijetu.Tri stolje?a nakon to je Descartes povukao crtu izme?u znanosti i duhovnosti, izme?u materije i uma, novo znanstveno istraivanje otkriva kako u kona?nici to razdvajanje uop?e nije mogu?e.Materijalna i duhovna dimenzija su isprepletene i nerazdvojive. Ono to znanstvenici nazivaju praznim prostorom ili fizikalnim vakumom u stvarnosti izgleda nije uop?e prazan prostor, sadri more energije. Ta tako zvana polja nulte to?ke pretvaraju na svemir u samo-organiziraju?i kreativni i inteligentni ivi entitet, gdje ne postoji razdvajanje i gdje su sve subatomske ?estice me?usobno povezane pomo?u kvantnog ispreplitanja.To zna?i da je odvojenost od vanjskog svijeta u naem iskustvu temeljena na iluziji. Nae misli i emocije imaju opipljiv u?inak na realitet izvan nas. Ovi uvidi nisu novi, to su ponovna otkri?a onog to su prastanovnici ve? znali. Znali su i za zoru novog doba, kada ?e se pradavna mudrost ponovno vratiti. ?ovje?anstvo je sada na granici evolucijskog kvantnog skoka. Ova ?e knjiga demonstriratii kako proro?anstvo Maja o promjeni u ljudskoj svijesti oko 2012. ne govori o nekom budu?em doga?aju, nego o promjeni, koja ve? djeluje u svom totalitetu.

Publisher
Edition
1st edition
Language
Hrvatski
Book binding
Paperback
Nr of pages
191
Dimensions
14 x 145 x 220 mm
Weight
314 gram
Released
October 2008
Category
Books >
Books >

Bestsellers top 5

1


Lilian Ferru
Leven met het Licht aan

2


Tanja Bont, Fred Streefkerk
Holistische aanpak burn-out

3


Peter Westerhof, Jean-Luc Spaninks
Van hard werken naar bewust werken

4


Indra Torsten Preiss
Je relatie helen

5


Priscilla van Lierop
Mieren in je buik